Невідповідність персональних даних адвоката як підстава для відмови у наданні інформації на адвокатський запит

Адвокат, керуючись принципом змагальності в господарському або цивільному процесі, шукає та достатньо часто знаходить підстави для відмови своїм колегам-опонентам у наданні інформації на адвокатський запит, якщо надання інформації може зашкодити інтересам його клієнта.

Ретельне дослідження змісту запиту та доданих до нього документів дозволяє оцінити адвокатський запит на відповідність Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та скласти для свого клієнта відповідь на запит, якою не лише відмовити протилежній стороні у наданні інформації на цілком законних підставах, але й досягнути інших важливих цілей, зокрема, зрозуміти тактику учасника справи, що запитує інформацію.

Звісно, надсилання виправленого адвокатського запиту, який відповідає вимогам Закону, зобов’язує особу згодом надати запитувану інформацію, однак ці відомості вже не принесуть бажаного процесуального результату запитувачу.

Підстави, на яких адвокату відмовляють у наданні інформації, іноді бувають достатньо суперечливими, однак, клієнта завжди цікавить, щоб його інтереси були представлені на найвищому рівні та, відповідно, він очікує від адвоката використання всіх законних засобів представництва у тому числі й при відповіді на запити.

В розпорядження Адвокатського об’єднання “Ангелін та Партнери” потрапив приклад відповіді, яким було відмовлено у наданні інформації на адвокатський запит у зв’язку з тим, що адвокат змінив прізвище, однак не вніс відповідні зміни до Єдиного реєстру адвокатів України та в свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Відтак додане до запиту свідоцтво містило старе прізвище, яке було у адвоката до зміни, а в ордері зазначалось зовсім інше – нове прізвище.

Головне у даному випадку, що відмовивши у наданні інформації, клієнт отримав додатковий час на коригування своєї правової позиції з урахуванням питань, які цікавили опонентів.

 

Адвокату ОСОБА_1 (прізвище в ордері)

Адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1

На Ваш запит щодо відомостей про ІНФОРМАЦІЯ_2, Товариство з обмеженою відповідальністю ОСОБА_2 повідомляє наступне.

Як вбачається з копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії ІНФОРМАЦІЯ_3, воно видане на імя адвоката ОСОБА_3 (прізвище, яке було у адвоката до зміни).

За даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_3 обліковується в Раді адвокатів ІНФОРМАЦІЯ_4.

Разом з тим копія ордеру, додана до адвокатського запиту, містить прізвище адвоката ОСОБА_1 (нове прізвище), тобто не відповідає відомостям, наявним в Єдиному реєстрі адвокатів України.  

Згідно зі ст.12 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими.

Зразки свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України затверджуються Радою адвокатів України.

Відповідно до ст.17 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості, зокрема, прізвище, ім’я та по батькові адвоката.

Таким чином, актуальні відомості про адвоката мають міститись у свідоцтві про право на заняття адвокатською діяльністю та в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Невідповідність прізвища, імені, по-батькові, інших персональних даних адвоката, не може бути виправлена наданням додаткових документів, зокрема, свідоцтва про зміну прізвища, свідоцтва про шлюб тощо.

Більш того, відповідно до ст.24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Отже, аналіз правових підстав для надання інформації на адвокатський запит має здійснюватись виключно з урахуванням документів, передбачених профільним Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Частиною першою ст.19 Конституції України гарантовано, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Відтак, вимушені констатувати, що Товариство з обмеженою відповідальністю ОСОБА_2 не має законних підстав для надання інформації на Ваш адвокатський запит.

У разі надання Вами документів, передбачених Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, адвокатський запит буде розглянутий відповідно до законодавства України.

 У зв’язку з вищевикладеним, роз’яснюємо Вам можливість повторного звернення із новим адвокатським запитом у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

При цьому слід звернути увагу на пункт 8 Роз’яснення щодо отримання адвокатами дублікату (заміни) свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року №96 зі змінами, відповідно до якого “Заміна свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у звязку зі зміною особистих даних адвоката (прізвище, імя та по-батькові) проводиться на підставі документа, що підтверджує такі зміни”.

Тобто адвокат, що змінив прізвище, ім’я чи по-батькові, не може додавати до адвокатського запиту документи, які підтверджують таку зміну, а має отримати свідоцтво з новими персональними даними. При цьому особа, якій надійшов запит, може не враховувати документи, не передбачені Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та відмовити у наданні інформації.

Наведений приклад слід розцінювати як такий, що має інформативний характер, ризик використання тексту або його частини без погодження з адвокатом приймає на себе особа, що його використовує.

Адвокати АО “Ангелін та Партнери” своєчасно та професійно проаналізують будь-які документи, що надходять на адресу Вашого бізнесу чи особисту адресу, а також підготують законну та обґрунтовану відповідь не лише на запит адвоката, а й на запити будь-яких державних органів. Вам варто лише подзвонити !

 Команда

Адвокатського обєднання “Ангелін та Партнери” 

Поділитися

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top